fbpx

Ortodontik Tedavi Çeşitleri

Ağız sağlığını da sosyal ilişkileri de olumsuz yönde etkilemesi ile bireyler için rahatsızlık veren diş bozukluklarının giderilmesinde ortodontik tedavi çeşitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortodontik tedavinin en fazla kullanılan ve bilinen çeşidi ise ortodontist tarafından dişlere takılan ve hastanın kendisinin çıkaramadığı metal ya da seramik braketlerden sağlanan kuvvetle diş bozukluklarının düzeltildiği sabit ortodontik tedavilerdir. Sabit braketler hem çocuk hastalar hem de yetişkinler için kullanılmaya uygun bir tedavi metodudur. Bu yöntemde dişlere sabitlenen braketlerin birbirine bağlanması için ark teli kullanılmaktadır. Teller sabitlendikten sonra zaman içerisinde dişlerin istenen noktaya hareket etmesi sağlanmaktadır. Sabit braketler diş bozukluklarını düzeltmede kullanılan tek ortodonti yöntemi olmayıp kliniğimizde hareketli apareylerden cerrahi yöntemlere uzanan bir dizi tedavi ile farklı bozuklukların giderilebilmektedir.

ortodontik tedavi çeşitleri

Ortodontik Tedavi Çeşitleri ve Apareylerin Kullanımı

Ortodontik tedavi çeşitleri arasında aparey kullanımı da çeşitli durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. İhtiyaca göre hareketli ya da fonksiyonel aparey kullanılması gerekebilir. Hareketli apareyler hastanın kendisinin çıkarıp takabildiği, akrilik damak kısmı sayesinde ağızda tutunan tellerden oluşmaktadır. Bu apareyler dar çene sorunu olan çocuklarda genişletme tedavisinde, tedavi sonrası pekiştirme döneminde ya da basit tedavilerde kullanılabilmektedir. Fonksiyonel apareyler ise alt ve üst çene ile ilgili orantısal iskelet problemlerine çözüm bulmak amacıyla ergenlik öncesi kullanılabilen araçlardır. Bu yöntemde de hastanın apareyi takıp çıkarması mümkündür. Çocuklarda yapılan tedavilerde fonksiyonel apareyler sabit braketlere destek olarak kullanılmaktadır.

Ortodontik Tedavi Çeşitleri ve Cerrahi Yöntemler

Ortodontik tedavi çeşitleri için bazı durumlarda braket ya da aparey kullanımı ile istenen sonuca ulaşılması mümkün değildir. Bu tür durumlarda ortognatik cerrahi adı verilen cerrahi uygulamalar ortodonti tedavisine ek olarak gündeme gelebilmektedir. Çene cerrahının ortodontist ile birlikte görev yaptığı bu cerrahi işlem ile alt ve üst çenede var olan bozukluklar düzeltilmektedir. Çene ameliyatları ağız sağlığı ile ilgili problemin diş bozukluklarından ibaret olmaması ve soruna çene bozukluğunun eşlik etmesi durumunda tercih edilmektedir. Görünümde estetik bir sorun olmamakla birlikte ısırma ile ilgili bir sorun varsa bu durum da ortognatik ortodonti tedavisi ile giderilebilmektedir.

Sosyal Medyalarımız