fbpx

20 Yaş Diş Ağrısı

20 Yaş Diş Ağrısı Ağızdaki 3. Büyük azı dişleri olan 20 yaş dişleri, 17-21 yaşları arasında gelişimini tamamlamaktadır. Adı her ne kadar 20 yaş diş ağrısı ile anılsa da doğru gelişen 20 yaş dişleri çiğneme fonksiyonu üzerinde olumlu etki meydana getirmektedir. Bununla birlikte çene yapısının yeteri kadar geniş olmaması ya da 20 yaş dişinin pozisyonunun ya da gelişim yönünün diş hizalamasına uygun olmaması durumunda dişin çıkış süreci sancılı olabilmektedir. Bazı durumlarda 20 yaş dişleri hiç çıkmayarak gömülü kalmaktadır. 20 yaş dişlerinin sorunlu bir şekilde gelişmesi durumunda komşu dişler ve hatta çene kemiği zarar görebilmektedir. Bu nedenle oluşan şiddetli ağrıların ortadan kaldırılması ve diğer dişler ile çene yapısının korunması bakımından çoğu zaman 20 yaş dişlerinin çekilmesi gündeme gelmektedir. Ancak her 20 yaş dişi çekilmeli şeklinde bir kural olmayıp, ağrının şiddetine, dişin gömülü olma durumuna ya da çıkma pozisyonuna bakılarak uzman hekimlerimiz tarafından nihai karar verilmektedir.

20 Yaş Diş Ağrısı ve Çekim Gerekliliği

20 yaş dişleri ile ilgili problemler zaman zaman hastalar için dayanılmaz boyutlara ulaşabilmektedir. Bu sorunların başında da 20 yaş diş ağrısı gelmektedir. Ağrı oluşumun arkasında yatan sebepler farklı olabilmektedir. Dişin çıkış bölgesindeki kemik yoğunluğu, çenenin dar olması ya da dişin kök anatomisi, 20 yaş dişinin hem çıkış pozisyonunu etkilemekte hem de gömülü veya yarı gömülü kalmasına ya da tamamıyla çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 20 yaş dişinin çürümüş olması ya da apse yapmış olması temel ağrı sebepleri arasındadır. Çürüğe bağlı olarak apseye neden olan 20 yaş dişleri mutlaka çekilmelidir. Ağrı oluşumunun sebebi 20 yaş dişinin gömülü kalması ve çıkmaya çalışırken çevre dokuyu ve dişleri zorlaması da olabilmektedir. Tam gömülü dişler ağrı oluşturmuyorsa çekim kararı verilmeyebilir. Bu bölgede ağrıya ilave olarak lenf bezi şişliği ve hassasiyetinin söz konusu olduğu durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bu tür durumlarda mutlaka bir hekim tarafından muayene yapılmalıdır. Hekim tarafından dişin durumuna göre ağrı kesici ya da antibiyotik uygulaması yapılmakta, durumun gerektirmesi halinde de çekime karar verilmektedir.

20 Yaş Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

20 yaş diş ağrısı üst çeneyi, şakakları, kuşak bölgesini ve çene altı ile boynu etkileyebilen ve bazı kişilerde şiddeti oldukça yüksek olabilen ağrılardır. Ağrının yanı sıra lenf bezleri de hassasiyet kazanmış ve şişmişse mutlaka hekime başvurulmalıdır. Hekim tarafından ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotiklerle durum kontrol altına alınabilmektedir. Dişin sürmesi sırasında hekimin tavsiyesine uygun şekilde alınan bu ilaçlarla ağrının şiddeti kontrol edilebilmektedir. Ancak ilaçla sağlanan rahatlama geçicidir. Hastanın bağışıklığı zayıfsa ya da ağız hijyenine özen göstermiyorsa ağrı yeniden tekrarlamaktadır. Ağrının sürekli ilaçla kontrol edilmesi de başka sakıncaları gündeme getirmektedir. Ağrısı antibiyotikle bastırılan dişlerin çevresinde oluşabilecek kist çene kemiğinin zamanla zayıflamasına yol açmaktadır. Dişle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 yaş dişi çekildiğinde ise ağrı tamamıyla geçmektedir. Gömülü 20 yaş dişinin çekimi için lokal anestezi uygulanarak dişin çevresindeki kemik kaldırılmakta ve diş çekildikten sonra bölgeye dikiş atılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde operasyon sonrası için çeşitli ilaçlar önerilmektedir. Anestezinin hastaya uygun ve yeterli olması ve bölgenin anatomik değerlendirmesinin iyi yapılması halinde ağrı hissedilmemektedir. Çekim sonrasında kanamayı durdurmak üzere tampon uygulanmaktadır. Çekimin ardından ilk 24 saat tükürme ya da çalkalama yapılmamalıdır. Buz uygulaması ile operasyon bölgesinde ödeme bağlı şişlik oluşmasını önlemek mümkündür.

Sosyal Medyalarımız