Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır Tıp dilinde, gingival resesyon olarak adlandırılan diş eti çekilmesi, toplumumuzun büyük bir kısmında mevcut olan bir rahatsızlıktır. Dişi saran ve koruyan diş eti dokusunun, çeşitli nedenlerle geriye çekilmesiyle oluşan hastalık, dişlerde hassasiyete ve hastalarda estetik kaygısına neden olabilmektedir. Tedavi edilmediğinde diş kayıplarına kadar varan diş eti çekilmesi tedavilerinde birçok yöntem kullanılabiliyor. Diş eti çekilmesi tedavisi nasıl yapılır konusunda, hastanın isteğine göre tedavilerin süreleri ve aşamaları değişiklik gösterebiliyor.

Diş eti çekilmelerinde uygulanan tedavilerin çoğunda olumlu sonuç alınırken, ciddi diş eti çekilmelerinde maalesef sonuca ulaşılamayabiliyor. Bu gibi ciddi durumlarda hastayı rahatlatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla öncelikle diş hassasiyeti giderilmeye çalışılır. Daha sonra gerek görülürse, cerrahi müdahale ile hastanın kendi damak dokusundan alınan ve ‘greft’ denilen yumuşak doku uygulaması yapılır. Diğer bir diş eti çekilmesi tedavi yöntemi ise diş eti kaydırılmasıdır. Bu yöntemde hastanın kendi diş etinin, diş eti çekilmesi olan bölgelere kaydırılarak diş yüzeyini kapatması amaçlanır. Bazı durumlarda ise diş eti tedavisinde greft dokusu ve hastanın diş eti birlikte uygulanır.

01

Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır? Diş Eti Çekilmesi Tedavisinin Aşamaları

Diş eti çekilmesi tedavisi nasıl yapılır konusunda tedavilerin hastaların durumuna göre değişiklik gösterebileceğine değinmiştik. Bu tedaviler genel olarak 3 aşamada gerçekleştiriliyor. Bu aşamalar;

 

  • Diş eti dokusunda meydana gelen hasarların giderilmesi,
  • Diş hassasiyetinin tedavi edilmesi,
  • Alınan diş eti dokusunun veya greft dokusunun cerrahi olarak uygulanmasıdır.

 

Tedavilerin ilk aşaması olan hasarların giderilmesi, hasarlı bölgeye uygulanan dolgularla veya dişin tamamen kaplanmasıyla gerçekleştirilir. Böylelikle diş hassasiyeti de giderilerek hastanın daha rahat bir yaşam sürmesi sağlanır.

Diş eti çekilmesinde kullanılan iki çeşit cerrahi yöntem mevcut olup, bazı durumlarda bu iki yöntem birlikte uygulanabilmektedir. Bu cerrahi müdahalelerden ilkinde, daha önce de bahsettiğimiz gibi, hastanın kendi damak dokusundan greft adı verilen yumuşak dokular alınarak, greftleme denilen yöntemle diş eti çekilmesinin olduğu bölgeye uygulanır. Diğer cerrahi müdahalede ise, hastanın çekilen diş etleri, kaydırma da denilen yöntemle, diş eti çekilmesinin olduğu bölgedeki sağlam dokular, yine o bölgedeki kısımlara kaydırılarak kapatılır.

Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır? Diş Eti Tedavisinde Meydana Gelen Yenilikler

Son yıllarda hızla değişen ve gelişen teknoloji diş eti çekilmesi tedavisi nasıl yapılır konusunda da etkisini göstermiştir. Yenilenen ve yüksek standartlarda, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla tedavi süreçleri kısalırken, daha verimli sonuçlar alınma oranı da artmıştır. Her alanda gerçekleşen bu iyileşme, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisinde de olumlu sonuçlar doğurmuştur. Birçok cerrahi müdahalede suni dokular kullanılabilmekte, hastaların yaşam kaliteleri kolaylıkla artırılabilmektedir.

Diş eti çekilmesi tedavilerinden biri olan greftlemede de, artık sadece hastanın damak dokusundan alınan greftler değil, yapay greftler de kullanılmaktadır. Bu yapay dokular sayesinde, hastanın tedavi sonrasında yaşadığı rahatsızlıklar ortadan kaldırılmaktadır. Diğer tedavi yöntemi diş eti kaydırılmasında ise, mine matrix protein esaslı jeller kullanılarak, tedavideki başarı oranı artırılmış ve yine hastanın cerrahi müdahale sonrası rahat bir dönem geçirmesi sağlanmıştır.

Diş eti çekilmesi tedavisinde uygulanan yöntemler gün geçtikçe geliştirilmektedir. Hastadan doku alınırken, ikincil bir yara alanının açılmaması ve alınan dokunun hastanın tedavisinde kullanılabilmesi için yeni bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. PRF olarak adlandırılan bu yöntemde, damaktan bir doku alınmadan, hastanın kendi kanında bulunan trombosit hücrelerinden elde edilen fibrin dokusu kullanılmaktadır. PRF diş eti çekilmesi tedavisi, hastanın kendi otojen dokusunun kullanılması ve bu doku elde edilirken herhangi bir yara alanı açılmaması nedeniyle, günümüzde oldukça tercih edilen bir yöntemdir.

Sosyal Medyalarımız